RCR, FRAS și ACR – Demers pentru un acord de colaborare

Am fost invitat la o discuție importantă și, din diverse motive, n-am reușit să ajung. Și regret! Pentru că a fost un moment important pentru viitorul motorsportului din România.

Reprezentanții Retromobil Club România, FRAS și ACR s-au adunat pentru a discuta o posibilă colaborare în viitorul extrem de apropiat.

Retromobil Club România propune, în primă fază, un proiect de acord de colaborare redactat în urma constatării unei voințe comune a celor trei organizații de a coopera în vederea și cu unicul scop al „dezvoltării automobilismului sportiv istoric în România”.

Acest proiect, care are doar un rol informativ prevede următoarele:

„ Art. 1: Părțile se angajează să depună toate eforturile pentru organizarea unui calendar competițional anual care să nu suprapună evenimentele CNRD, CNVCD (tutelate de FRAS), etapele internaționale FIA tutelate de ACR și etapele CRRVI (tutelat de RCR), precum și alte evenimente importante pentru mișcarea sportivă nașională și istorică precum Retromobil Fest sau alt eveniment asemănător.

Art.2: În scopul enunțat la Art.1 părțile convin să intervină pe lângă organismele afiliate lor care sunt organizatoare de competiții astfel încât calendarele să fie armonizate.

Art.3: Acolo unde va fi posibil, în scopul de a mări amploarea evenimentelor promovate, Părțile convin să depună toate diligențele pe lângă organismele afiliate lor astfel încât un număr tot mai mare de evenimente să fie organizate în comun și să conțină secțiuni competiționale, atât de viteză cât și de regularitate clasică și/sau sportivă.

Art.4: În cazul evenimentelor tutelate comun descrise la Art. 3, fiecare organism își va conserva competențele organizaționale și de reglementare legate de competițiile de viteză sau regularitate clasică și/sau sportivă. În toate aceste cazuri bugetarea va fi negociată și agreată separat, pentru fiecare eveniment în parte.

Art.5: Părțile se angajează sa-și promoveze reciproc evenimentele, a minima prin postarea pe propriile canale media (website) al fiecărei organizații a evenimentelor celorlalte.

Art. 6: Din motive ce țin mai degrabă de lungimea Galelolr de Premiere decât de voința Părților de a le organiza în comun, declararea, acordarea și celebrarea titlurilor anuale va continua să fie organizată separat de către fiecare Parte.

Art.7: Prezentul Acord intră în vigoare la data ratificării de către organismele de conducere ale Părților.

Art 8: Pentru implementarea prezentului Acord, se constituie un grup permanent de lucru alcătuit din câte doi reprezentanți ai fiecărei Părți și un Președinte ales de comun acord.”

Via | MCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.